O magosto cada un o celebra como quere, ou como pode.