Etiqueta: directaction

Tapia Bankia

teclista:     Si Bankia nos tapia, tapiamos Bankia.